If the sky is the limit, what' s behind it...
Come and see ... infinite D .
. Van 3D naar 4D Vision ... op weg naar oneindig D Vision
. From 3D over 4D Vision ... up to Infinite D Vision
Missie / Mission

InfiniteD Vision wil haar kennis in (industriële) visietechnologie delen met Vlaamse Bedrijven. Ervaringen in visie komen voort vanuit cursussen, labo-experimenten en projecten die Luc Mertens uitwerkte tijdens zijn loopbaan als professor in industriële automatisering aan de Universiteit Antwerpen. InfiniteD Vision wil het opgebouwde ' visie netwerk ' onderhouden en waar mogelijk verstevigen.

InfiniteD Vision likes to share its knowledge in (industrial) vision technology especially with Flemish Companies. Experiences in vision technology result from courses, lab activities and a lot of projects that Luc Mertens worked out during his career as a professor in industrial automation at University Antwerp. InfiniteD Vision will maintain the build-up ' vision network ' and further strengthen it .

Contact: Luc@infiniteD.be
Selsaetenstraat 7,
2520 Ranst.
Tel: 03 354 50 39
BTW: BE 0671.835.262